You are here

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2 „Bony na innowacje” mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje”, POIR przeznaczona jest na zakup usługi badawczo-rozwojowej, która polega na opracowaniu:
- nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi,
- nowego projektu wzorniczego.

Program ten ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do współpracy z jednostkami naukowymi dla zwiększenia innowacyjności oraz konkurencyjności firm, które nie mają doświadczenia w działalności badawczo-rozwojowej. Warto zaznaczyć, że współpraca z punktu widzenia przedsiębiorcy jest bardzo korzystna, ponieważ staje się on właścicielem opracowanych przez jednostkę naukową badań.

Co ważne, wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2 mogą składać beneficjenci, których projekt wpisuje się w założenia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, innymi słowy dotyczą najbardziej innowacyjnych obszarów polskiej gospodarki.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60