You are here

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 mogą być składane przez instytucje rynku pracy, które mają zamiar zrealizować projekt wspierający indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną ludzi młodych. Pod pojęciem ludzi młodych kryją się bezrobotni, bierni zawodowo oraz poszukujący pracy, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Pozyskanie dofinansowanie często stwarza problem osobom ubiegającym się. Jeżeli chcesz powierzyć się w ręce ekspertów i zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania to zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60