You are here

Wnioski o dotacje

Wszystkie wnioski o dotacje są dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i powinny być sporządzone w specjalnie do tego przygotowanym generatorze wniosków. Dane, które tam wprowadzamy do momentu zablokowania wniosku można zmieniać, ulepszać, kasować itp. Trzeba jednak pamiętać, że po naciśnięciu przycisku zablokuj wnioski o dotacje są już wysyłane do PARP i nie podlegają żadnej korekcie. Dlatego też trzeba bardzo uważać przy wprowadzaniu danych lub też zwrócić się do specjalisty, który zrobi to w sposób umiejętny i poprawny. Tak sporządzone wnioski o dotacje są przesyłane do odpowiedniej jednostki RIF i podlegają ocenie przez ok. 4 miesiące. Po każdej ocenie Wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź w tej sprawie. Jeśli jest to ocena pozytywna to wniosek jest kierowany do dalszej oceny, jeśli natomiast odpowiedź jest negatywna Wnioskodawca ma prawo wiosek poprawić lub wystosować protest i wysłać w formie pisemnej do odpowiedniej jednostki RIF (Regionalnej Instytucji Finansującej).

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60