You are here

Wnioski poddziałanie 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego

Wnioski z poddziałania 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego można zacząć już składać. Rozpoczął się nabór w ramach tego programu, tak więc byłoby dobrze dowiedzieć się więcej o tym programie oraz o tym co oferuje. Oto kilka wiadomości na ten temat..

Do kogo jest kierowany?
Beneficjenci to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoją działalność gospodarczą prowadzą na terenie województwa wielkopolskiego.

Na co można pozyskać dofinansowanie z tego programu?
Dotacja z poddziałania umożliwia realizację wysoko innowacyjnych projektów, wrażających innowacje produktowe, procesowe oraz nie technologiczne. W związku z tym dofinansowanie można będzie przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty, know-how).

Ile wynosi całkowite dofinansowanie z UE?
Całkowita alokacja środków na realizację poddziałania to 100 000 000 złotych. Z tych funduszy zostanie przeznaczone dofinansowanie wynoszące do 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60