You are here

Wnioski POIG 8.1

W ciągu roku 2012 PARP zorganizuje aż 3 konkursy w ramach których będzie można składać wnioski POIG 8.1. Wszystkie nabory wniosków są już opublikowane na głównej stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski POIG 8.1 mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż rok ( liczy się data na moment składania wniosku) i posiadają siedzibę firmy/spółki na terenie Polski. Również spółka z o.o. posiadająca udziały zagranicznego wspólnika i mająca siedzibę na terenie Polski może aplikować do tego konkursu. Wnioski POIG 8.1 podlegają ocenie przez Komisję Konkursową. Przechodzą przez 3 etapy oceny : ocenę formalną, ocenę merytoryczną fakultatywną oraz merytoryczną obligatoryjną . Na podstawie tych ocen oraz kryterium rozstrzygającego wnioski są kwalifikowane do udzielenia wsparcia. Część z tych wniosków odpada już na ocenie formalnej ze względu na błędy, spora część natomiast zostaje skierowana do oceny merytorycznej na której to jest oceniany pomysł Wnioskodawcy pod względem innowacyjności. W Działaniu tym wysokość wsparcia może wynosić 70 lub 80% wartości projektu. Wnioskodawcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą mającym mniej niż 27 lat udziela się wsparcia w wysokości 80% w pozostałych przypadkach jest to 70%. Sam projekt może być warty 700 000 zł.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60