You are here

Wnioski POIG 8.2

Wśród najbardziej popularnych działań innowacyjnej gospodarki w ostatnich latach zaraz obok wniosków POIG 8.1 stoją wnioski POIG 8.2. Cieszą się one dużym zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że nie jest wymagane kryterium prowadzenia działalności krócej niż rok tak jak to jest w Działaniu 8.1 . Tutaj promowane są spółki i firmy które już istnieją rozwijają się, mają dużo partnerów biznesowych a szansą dla nich jest stworzenie elektronicznego biznesu typu B2B( Business-to-Business) Wszystkie wnioski POIG 8.2 również sporządzane są w generatorze wniosków, podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, są kierowane do odpowiedniej jednostki RIF itp. W Działaiu tym można otrzymać dofinansowanie w wysokości aż 2 mln zł. Trzeba tylko dobrze i racjonalnie sporządzić biznes plan aby Komisja Konkursowa uznała, że stworzenie takiego systemu jest dla firmy dużą szansą i warto ją objąć wsparciem. Wniosków POIG 8.2 nie składają tylko duże i wieloletnie firmy a wręcz przeciwnie wśród wnioskodawców jest duża liczba przedsiębiorstw, które dopiero wchodzą na rynek.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60