You are here

Wnioski program poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Celem programu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców, czyli Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

Wnioski program poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych mogą być składane przez wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym.

Całkowita alokacja środków wynosi około 754 812 złotych. Wymogiem jest, aby beneficjenci zapewnili wkład własny na poziomie 10% - 15% wartości projektu.

Jeżeli chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych to skontaktuj się z nami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60