You are here

Wnioski z poddziałania 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wspiera projekty B+R. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wnioski z poddziałania 1.2.1 mogą być składane przez takich beneficjentów jak:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
 • - jednostek naukowych,
  - uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  - organizacji pozarządowych,
  - instytucji otoczenia biznesu.

  Pozyskanie dofinansowania pomoże Ci zrealizować projekt? Skorzystaj z naszej pomocy. Opracowane przez nas wnioski z poddziałania 1.2.1 dają gwarancję otrzymania dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą.

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60