You are here

Wnioskowanie w programie 1.1.1

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą wpłynąć na rozwój poziomu innowacyjności swojej firmy mają możliwość ubiegania się o dotację unijną w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”. Wnioskowanie w programie 1.1.1 da przedsiębiorcom szansę na pozyskanie dofinansowania, które będzie można wykorzystać na inwestycyjne projekty, które poprawiać będą konkurencyjność podmiotów gospodarczych poprzez:

poszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej o kolejne segmenty,
działania ukierunkowane na zmiany procesów produkcyjnych, sposobu świadczenia usług,
zmianę wyrobu lub też usługi,
unowocześnienie środków produkcji oraz wyposażenia, które niezbędne jest do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
uruchomienie działalności przedsiębiorstwa, które dopiero powstało.
Wnioskowanie w programie 1.1.1 jest jednym z pierwszych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach, których określone jednostki gospodarczej będą miały możliwość pozyskania funduszy unijnych. Pojawią się również inne programy, które realizowane będą w ramach programu POIR będą to INNOMED, INNOLOT oraz DEMONSTRATOR. Pod tymi nazwami skrywają się bardzo ciekawe działania, które realizowane będą na rzecz podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 otworzy przez przedsiębiorcami szereg możliwości, jedną z nich jest właśnie wnioskowanie w programie 1.1.1. Warto zapoznać się z założeniami działania i wziąć udział w procesie ubiegania się o dotację unijną.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60