You are here

Wsparcie internacjonalizacji w latach 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji w latach 2014-2020 będzie ogromne dzięki realizacji krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozwój usług jakie oferowane są przez przedsiębiorców na rynki międzynarodowe jest bardzo ważnym zadaniem jakie postawione została funduszom unijnym, które pozyskała Polska. Uwagę szczególną należy zwrócić na priorytet inwestycyjny 3.2, który ma na celu wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorców. O dofinansowanie w ramach tego projektu ubiegać się będą mogły podmioty gospodarcze, które stworzą projekt promujący:
- programy promocyjne, które służyć będą poszerzeniu dostępu przedsiębiorców do różnych rynków zbytu,
- tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu,
- specjalistyczne usługi doradcze z zakresu internacjonalizacji,
- kampanie informacyjne,
- specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców w formie e-learningu,
- badania prowadzone wśród eksporterów
- monitoring trendów jakie pojawiać się będą na rynku globalnym.

Wszystkie te działania będą miały na celu wsparcie internacjonalizacji w latach 2014-2020. Z inicjatyw jakie będą podejmowane mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej a także jednostki organizacyjne, które odpowiedzialne są za realizację działań o charakterze systemowym działające na terenie całej Polski.

Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji już od kilku lat, wiemy jak wiele zależy od opracowanie odpowiedniego projektu oraz perfekcyjnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Zachęcamy Państwa do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą. Nasi konsultanci przybliżą Państwu wszystkie założenia perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zasady ubiegania się o funduszu unijne.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60