You are here

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1 to okazja dla przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty biorące udział w konkursie powinny mieć na celu poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, zmianę wyrobu lub usługi, unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, uruchomienie działalności nowopostałego przedsiębiorstwa oraz działania mające na celu dokonywanie zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 20 tys. złotych, natomiast maksymalna 2 mln złotych. Jeżeli chodzi o maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu to rozkłada się to następująco:
-60% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw z wyłączeniem tych, które działają w sektorze transportu,
-40% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw działających w sektorze transportu.

Jeżeli ktoś pragnie starać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 powinien już teraz rozpocząć pozyskiwanie wiedzy w tym zakresie oraz dokładnie sprawdzić jakie są wytyczne tego programu. Następnie należy przejść do pisania wniosku o dotację. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w tej kwestii to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Sporządzamy wnioski oraz udzielamy niezbędnych porad. Dodatkowo po otrzymaniu dofinansowania oferujemy naszą pomoc podczas procesu rozliczania dotacji.

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1 może zostać przeznaczone również na szkolenia, jeżeli są one niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60