You are here

Wsparcie z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program krajowy, który kładzie nacisk na wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorców, aktualnie przedsiębiorcy mają możliwość przygotowania się na wsparcie z działanie 1.1.W ramach tego przedsięwzięcia wszystkie podmioty z sektora mikro, małych oraz średnich firm będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych jakie Polska pozyskała na lata 2014-2020. Jest to ogromna szansa dla polskiej gospodarki, które ma ogromny potencjał rozwojowy.

Jednym z poddziałań, które umożliwiają wsparcie z działania 1.1 jest projekt określany „ szybką ścieżką”. Priorytetem poddziałania 1.1.1 jest podniesienie innowacyjności w prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku tego działania o dotację unijną mają możliwość starać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Zainteresowaniem cieszyć się będą projekty, które realizować będą przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji, które określone zostały dla każdego regionu w Polsce. Budżet przewiduje rozdysponowanie środków finansowych w wysokości 1,9 mld euro. Instytucją pośredniczącą w całym projekcie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zajmuje się pierwszą osią priorytetową Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie z działania 1.1, które mogą pozyskać przedsiębiorcy jest ogromną szansą, którą warto wykorzystać.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wniosków o dotację, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą Państwu wszystkich szczegółowych informacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60