You are here

Wsparcie z poddziałania 1.5.2

Wsparcie z poddziałania 1.5.2 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich firm, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie Gmin, wchodzących w skład aglomeracji Wałbrzyskiej. O dotacje mogą postarać się także jednostki mające zamiar realizować projekt na tym obszarze.

Główne założenia projektu to wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Znaczne szanse na pozyskanie dofinansowania mają projekty koncentrujące się na inteligentnych specjalizacjach regionu oraz wnoszące więcej niż wymagany minimalny projekt własny.

Budżet programu wynosi około 45 mln złotych.

Jeżeli chcesz pozyskać wsparcie z poddziałania 1.5.2 z gronem ekspertów to zgłoś się do nas. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą. Nasza pomoc z pewnością zwiększy Twoje szanse na dofinansowanie. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60