You are here

Wyniki 8.1

Wyniki 8.1 są zawsze przekazywane Wnioskodawcy w formie listownej lub e-mailowej po każdym etapie oceny czy to formalnej czy merytorycznej. Do dofinasowania kwalifikują się tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 60/100 pkt oceny merytorycznej. Czas oczekiwania na wyniki 8.1 to około 4 miesięcy. Do tej pory zawsze było tak, że wyniki 8.1 były publikowane przed kolejnym naborem aby wnioskodawca, którego firma nie znalazła się na liście do dofinansowania mogła wniosek poprawić według uwag PARP i złożyć go jeszcze raz. Pod warunkiem oczywiście że nadal nie działa na rynku dłużej niż 12 miesięcy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60