Rozliczenie uzyskanych dotacji

Uzyskanie dotacji z Funduszy Europejskich to duży sukces przedsiębiorstwa i szansa na zwiększenie możliwości inwestycyjnych, a w rezultacie na szybszy rozwój Firmy. Pozytywna akceptacja projektu to początek drogi prowadzącej do wypłaty przyznanej dotacji - główny element tego procesu to poprawna realizacja i rozliczenie projektu. Poprawne rozliczenie projektu ostatecznie decyduje o wysokości i terminie przekazania środków finansowych na konto przedsiębiorstwa.

Aby ułatwić procedury i skrócić czas poświęcony na realizację i rozliczenie Państwa projektu, oferujemy usługi w zakresie:

- Przygotowywanie wniosków o płatność,
- Przygotowanie prognoz wydatków i harmonogramów,
- Przygotowywanie sprawozdań okresowych,
- Bieżący monitoring dokumentów księgowych z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu, dokumentacji konkursowej i przepisów właściwych,
- Doradztwo w zakresie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu.

Centrum Finansowe Fundusze Europejskie oferuje szkolenia prowadzone indywidualnie, albo według standardowego stosowanego przez nas programu.Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60